Mijn visie 

Mijn visie op ouders, kinderen en hun opvoeders is dat je deze niet los van elkaar kunt zien; er is altijd een wisselwerking tussen beide, of je elkaar nu veel ziet, weinig ziet, wel of geen goede band met ze hebt; je bent onlosmakelijk verbonden met elkaar en dit heeft invloed op je verdere leven. Vanuit deze visie werk ik dus ook altijd met zowel ouder(s) als kind, in de thuissituatie (of op school) dus dáár waar het zich afspeelt. Een goede afstemming en het beter leren begrijpen en verstaan van elkaar is hierbij van essentieel belang.

~ Alles wat je aandacht geeft, groeit~


Daarom leg ik het Accent op Talent en ga ik samen met kind, ouder(s) en opvoeders, op zoek naar oplossingen.

Verder ga ik uit van:

  • eigen verantwoordelijkheid en autonomie 
  • vertrouwen
  • gelijkwaardigheid                         
  • erkenning                
  • eigenheid   
  • wederzijds respect                       
  • betrouwbaarheid

& missie; 

Mijn missie is om kinderen met moeilijk gedrag, hun ouders en opvoeders inzichten te geven in waarom de dingen gaan zoals ze gaan, ze tips, tools en handvatten te geven waardoor ze elkaar (weer) beter begrijpen en verstaan.

Annemiek Dijksen; coaching in moeilijk gedrag, opvoedondersteuning, faalangst, gedragsproblemen
Alles wat je aandacht geeft groeit, Accent op Talent, aandacht aan het postieve, groeien en ontwikkelen, Annemiek Dijksen
Cactus, Accent op Talent, aandacht is groei
ieder mens wil het in de basis wel goed doen maar weet soms simpelweg niet hóe, accent op talent,  Goor
Groeiende cactus, ontwikkeling, alles wat je aandacht geeft groeit, Accent op talent

Kwaliteit

Accent op Talent hecht veel waarde aan het leveren van kwalitatieve goede jeugdhulpverlening. Jaarlijkse scholing, het toetsen van kwaliteitsprocessen en het (blijven) voldoen aan de eisen van de Jeugdwet zijn dan ook opgenomen in het kwaliteisthandboek van Accent op Talent. Wil je weten wat hier nog meer in staat, klik dan op onderstaande button.

Accent op Talent onderschrijft de Beroepscode voor professionals in sociaal werk. Wilt u lezen wat dit inhoudt, klik dan hieronder: