Mijn visie 

Mijn visie op ouders, kinderen en hun opvoeders is dat je deze niet los van elkaar kunt zien; er is altijd een wisselwerking tussen beide, of je elkaar nu veel ziet, weinig ziet, wel of geen goede band met ze hebt; je bent onlosmakelijk verbonden met elkaar en dit heeft invloed op je verdere leven. Vanuit deze visie werk ik dus ook altijd met zowel ouder(s) als kind, in de thuissituatie (of op school) dus dáár waar het zich afspeelt. Een goede afstemming en het beter leren begrijpen en verstaan van elkaar is hierbij van essentieel belang.

~ Alles wat je aandacht geeft, groeit~


Daarom leg ik het Accent op Talent en ga ik samen met kind, ouder(s) en opvoeders, op zoek naar oplossingen.

Verder ga ik uit van:
- eigen verantwoordelijkheid en autonomie         
- vertrouwen
- gelijkwaardigheid                         
- erkenning                
- eigenheid   
- wederzijds respect                       
- betrouwbaarheid

& missie; 

Mijn missie is om 'boefjes', hun ouders en opvoeders inzichten te geven in waarom de dingen gaan zoals ze gaan, ze tips, tools en handvatten te geven waardoor ze elkaar (weer) beter begrijpen en verstaan.

Annemiek Dijksen; coaching in moeilijk gedrag, opvoedondersteuning, faalangst, gedragsproblemen