Wat kan ik betekenen?

Het aanbod van Accent Op Talent is heel divers; van coaching tot opvoedondersteuning en trainingen op het gebied van gedragsverbetering, faalangst en 'leren leren', tot begeleiding en/of behandeling op maat voor kinderen, ouders en/of professionals.

Samen staan we sterk, daarom werk ik samen met het netwerk van het kind, andere professionals, zoals speltherapeuten, scholen, jeugdconsulenten, pedagogen en PMT-ers.

Accent op Talent is jeugdzorg- & WMO aanbieder en voor de volgende gemeenten van Samen14:
Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen, Borne.
Mocht u vanuit de Jeugdwet of WMO gebruik willen maken van mijn diensten, kunt u zich wenden tot het Jeugd- of WMO loket van uw gemeente.

Mocht uw gemeente er niet tussen staan, is er een mogelijkheid om een maatwerkcontract aan te vragen bij uw gemeente om van mijn diensten gebruik te kunnen maken. 

Nieuwsgierig naar mijn werkwijze? klik hier.

Scroll voor het aanbod en ingezette methodieken en uitleg hierover, naar beneden! 

| Coaching waar kan, begeleiding & behandeling waar nodig |

Wachtlijsten

Accent op Talent werkt niet met wachtlijsten. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat ik geen nieuwe cliënten aan kan nemen omdat ik simpelweg "vol" zit. Neem contact op om te bespreken óf en wat ik eventueel kan betekenen. 


Methodieken:

taartpunten, coaching, rood-groen, probleembesef, oplossingsgericht
gecertificeerd Ik leer leren trainer Tea Adema
pubercoaching, het grote weerbaarheidsspel voor pubers, puberteit
gecertificeerd Alles Kidzzz trainer
ABC methodiek, Agressievisie Beroepshouding Communicatie, Accare, Accent  op Talent, voorkomen agressie
Accent op Talent coach materialen, methodes, middelen

 


De Geweldloze Podcast

De Geweldloze Podcast is voor iedereen die met kinderen/jongeren werkt en/of zelf kinderen thuis opvoed. Heb jij wel eens opvoed dilemma’s, opvoed vragen, kleine of grote uitdagingen met je kinderen/pubers? Dan is deze Podcast mogelijk iets voor jou.
Veel opvoed thema’s worden besproken, en ze worden allemaal belicht vanuit het gedachtengoed van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. 


Begeleiding & behandeling op maat

Begeleiding/behandeling op maat kan op verschillende manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld in het (speciaal) onderwijs om een leerling individueel te begeleiden, om een periode voor opname te overbruggen en/of 'thuiszitten' te voorkomen.
Ook kan het een doel zijn om juist thuis het welzijn te bevorderen door nieuwe (inter)persoonlijke vaardigheden aan te leren en/of gedragsverandering te bewerkstelligen bij zowel het kind als opvoeders d.m.v. opvoedondersteuning.   
Voor vragen over deze vorm van ondersteuning, neem contact op met uw gemeente, bel 0610171441 of mail naar [email protected]


Accent op Talent, cactus, kinder- en oudercoaching, opvoeding


Kind- & oudercoaching

Soms loopt het thuis even niet zo lekker of je kind lijkt alleen maar boos, dwars, angstig of verdrietig. Je zit in een negatieve spiraal waar je met elkaar niet uit lijkt te komen. Hier kan ik mogelijk als coach, onpartijdig en onbevooroordeeld met jullie mee kijken, luisteren en denken om weer in een goede flow te komen. Ik werk vanuit mijn visie, op locatie, dus daar waar het gebeurt.
Andere zaken waarmee ik mogelijk kan helpen zijn;

  • omgaan met emoties; angst, boosheid, verdriet en agressie
  • leiderschap in opvoeding (terug)pakken
  • omgaan met verlies of scheiding
  • meer rust, positiviteit en ontspanning in je gezin
  • werken aan zelfvertrouwen van kind én ouder(s)!
  • omgaan met (faal)angst


Alles Kidzzz; een training voor kinderen met gedragsproblemen


Alles Kidzzz

Alles kidzzz is een door het NJi effectief bewezen interventie die eveneens aan de kwaliteitscriteria  van de Gezonde School voldoet in kader van het anti-pest beleid. Het is een individuele sociale vaardigheids-training voor kinderen van 8 - 12 jaar die vaak 'boos gedrag' laten zien en daardoor problemen ervaren op school en in de sociale omgang. Het is een training op maat, die uit 8 lessen bestaat. Ook worden ouders en school betrokken bij de training om een optimaal resultaat te behalen. De training vindt op school, onder schooltijd plaats. 

De Alles Kidzzz training kan aangevraagd worden in overleg met, of door de school van uw kind of de gemeente waarin u woonachtig bent.

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de school van uw kind of met het jeugdloket van uw gemeente. 

ABC methodiek, agressievisie beroepshouding communicatie, agressie verminderen, interventie

Workshops/lezingen ouders & professionals 

Voor een leuke workshop of inspirerende lezing op een ouder- of thema-avond en/of een studiedag, kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Workshops en lezingen kunnen gaan over moeilijk gedrag, faalangst, positief opvoeden of 'leren leren'. Ik maak o.a. gebruik van de ABC methodiek om inzicht te geven hoe agressie voorkomen kan worden door een goede communicatie. Door mijn praktische achtergrond en ervaring krijgt u gegarandeerd een aantal direct toe te passen tips en tools mee naar huis of voor in de klas!