Kosten


  • Begeleiding en/of behandeling op maat wordt vergoed vanuit de Jeugdwet voor de gemeenten Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en  Borne. Bij niet gecontracteerde gemeentes is dit mogelijk d.m.v. een maatwerktraject


  • Alle genoemde bedragen op deze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.Created with Sketch.

Niet gecontracteerde gemeenten of particulieren: Het losse uurtarief voor begeleiding op maat is €60,- per uur (exclusief btw voor particulieren). Verslaglegging gaat van de directe, cliënt gebonden uren af. Indien gewenst kan er een passende offerte gemaakt worden voor een trajectbegeleiding. Maak hier een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.

Gecontracteerde gemeenten: prijs volgens ondersteuningsbehoeften zoals overeengekomen in de raamovereenkomst. 

Created with Sketch.

Het uurtarief voor particuliere kind- & oudercoaching is €60,- per uur (exclusief btw en verslaglegging).
Het intakegesprek (van ongeveer 1,5 uur) kost eveneens €60,- (excl. btw)

Created with Sketch.

De kosten voor de Alles Kidzzz training vallen vaak onder geïndiceerde jeugdzorg en is dus voor ouders in de meeste gevallen gratis. Neem hiervoor als ouder/verzorger contact op met de school van uw kind of de gemeente waar u woonachtig bent.

Voor gemeenten: het uurtarief dat gerekend wordt voor deze vorm van jeugdhulpverlening valt onder ondersteuningsbehoefte 3a en het totaal aantal uren die voor deze training in rekening gebracht wordt is 15 uur; inclusief werkboek, intake, 8 lessen, tussenevaluatie, eindevaluatie en uitgebreide eindrapportage met aanbevelingen voor zowel thuis als op school. Exclusief reistijd. 

Created with Sketch.

Op aanvraag. Klik hier voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte.

Workshops kunnen gaan over positief opvoeden, moeilijk gedrag, faalangst of een ander thema naar wens. Om de mogelijkheden te bespreken, maak hier een afspraak.

Reiskosten

Created with Sketch.

Voor particuliere aanvragen: € 0,25 per gereden kilometer

Annemiek Dijksen, eigenaresse Accent op Talent, Goor
Annemiek Dijksen; eigenaar Accent op Talent; praktijk voor kindercoaching, opvoedcoaching, opvoedondersteuning, training