Bennie boefje; representeert geprikkelde, boze kinderen

Kosten /

investering


  • Begeleiding op maat wordt vergoed vanuit de Jeugdwet voor de gemeenten Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en  Borne. Bij niet gecontracteerde gemeentes is dit mogelijk vanuit PGB.


  • Alle genoemde bedragen op deze website zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.Created with Sketch.

Niet gecontracteerde gemeenten of particulieren: Het losse uurtarief voor begeleiding op maat is €60,- per uur (exclusief btw voor particulieren). Verslaglegging gaat van de directe, cliënt gebonden uren af. Indien gewenst kan er een passende offerte gemaakt worden voor een trajectbegeleiding. Maak hier een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek.

Gecontracteerde gemeenten: prijs volgens ondersteuningsbehoeften zoals overeengekomen.

Created with Sketch.

Het uurtarief voor particuliere kinder- & oudercoaching is €55,- per uur (exclusief verslaglegging).
Het intakegesprek (van ongeveer 1,5 uur) kost eveneens €55,-.

Created with Sketch.

De kosten voor de 'ik leer leren' groepstraining zijn vanaf 2020 € 215,- per leerling. De kosten zijn inclusief werkboek á €32,50 en 5 lessen van 1 tot 1,5 uur. Ouders worden telefonisch of middels een mail op de hoogte gehouden van de voortgang  van de training en na les 5 van de training, vindt een (telefonische) eindevaluatie plaats.

De training zal meerdere keren per schooljaar aangeboden worden. Mail voor de data.

De kosten voor de individuele 'ik leer leren' training zijn €55,- per les en €32,50 voor het werkboek.
Voor scholen die de training aan willen bieden, geldt een speciaal tarief. In plaats van werkboeken, kan ik voor een onbeperkt aantal leerlingen werkbladen aanbieden (mits de de bijbehorende training wordt afgenomen bij Accent op Talent) voor een eenmalig bedrag, exclusief printkosten. Klik hier voor het aanvragen van een offerte of bel 0610171441 om de mogelijkheden te bespreken.

Created with Sketch.

De kosten voor de Alles Kidzzz training vallen vaak onder geïndiceerde jeugdzorg en is dus voor ouders in de meeste gevallen gratis. Neem hiervoor als ouder/verzorger contact op met de school van uw kind of de gemeente waar u woonachtig bent.

Voor gemeenten: het uurtarief dat gerekend wordt voor deze vorm van jeugdhulpverlening valt onder ondersteuningsbehoefte 3a en het totaal aantal uren die voor deze training in rekening gebracht wordt is 15 uur; inclusief werkboek, intake, 8 lessen, tussenevaluatie, eindevaluatie en uitgebreide eindrapportage met aanbevelingen voor zowel thuis als op school. Exclusief reiskosten a €0,19 per gereden kilometer, buiten Goor. 

Kosten StressLess

Created with Sketch.

De kosten voor de StressLess groepstraining (bestaande uit minimaal 2 kinderen) bedragen €279,- inclusief werkmap en 8 lessen van 1,5 uur. Tevens is de schriftelijke screening (om te kijken of uw kind baat kan hebben bij de StressLess), bij de prijs inbegrepen. Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de training en na les 8 zal een (telefonische) eindevaluatie plaatsvinden.

De eerst volgende groepstraining start bij voldoende aanmeldingen. Houd de Facebookpagina in de gaten voor het laatste nieuws.

De kosten voor de individuele StressLess zijn €55,- per les. 

Created with Sketch.

Op aanvraag. Klik hier voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte.

Workshops kunnen gaan over positief opvoeden, moeilijk gedrag, faalangst of een ander thema naar wens. Om de mogelijkheden te bespreken, maak hier een afspraak.

Reiskosten

Created with Sketch.

Voor werkzaamheden buiten Goor, worden er € 0,19 per gereden kilometer in rekening gebracht.

Annemiek Dijksen, eigenaresse Accent op Talent, Goor
Accent op Talent; praktijk voor kinder- en opvoedcoaching, ondersteuning, training en begeleiding op maat
Annemiek Dijksen; eigenaar Accent op Talent; praktijk voor kindercoaching, opvoedcoaching, opvoedondersteuning, training